Maahanmuuttajat väestötutkimuksissa − hyviä käytäntöjä kvantitatiivisen haastattelututkimuksen tekijälle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,, Kotouttamisrahasto,, Tilastokeskus, 2015