Rakennukset, asunnot ja asuinolot 1998

Byggnader, bostäder och boendeförhållanden 1998
Buildings, Dwellings and Housing Conditions 1998

Tilastokeskus, 1999
Loading...
xraka_199800_1999_dig.pdf
Adobe PDF - 25.09 MB

Persistent address

DOI

Topic

asuminen

Series

Asuminen / 1999:9

Language

fi/sv/en