Vuonna 1971 oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot : Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden ikärakenne

I läroanstalter avlagda examina år 1971 : Åldersstrukturen för personer som avlagt examina efter grundstadiet

Tilastokeskus, 1974