Väestölaskenta 1970: Ruokakuntien asunto-olot

Folkräkningen 1970: Hushållens bostadsförhållanden
Population census 1970: Housing conditions of households

Tilastokeskus, 1974
Loading...
xvael_c_197000_1974_dig_14.pdf
Adobe PDF - 15.38 MB

Persistent address

DOI

Topic

Series

Language

fi