Kansantalouden ainevirtatilinpito : laskentamenetelmät ja käsitteet : Suomen ainetaseet 1999

Tilastokeskus, Thule-instituutti, 2005