Rakennukset, asunnot ja asuinolot 1999

Byggnader, bostäder och boendeförhållanden 1999
Buildings, Dwellings and Housing Conditions 1999

Tilastokeskus, 2000
Loading...
xraka_199900_2000_dig.pdf
Adobe PDF - 27.88 MB

Persistent address

DOI

Topic

asuminen

Series

Asuminen / 2000:9

Language

fi/sv/en