Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset 2001

Utbildningsanordnare och läroanstalter 2001

Tilastokeskus, 2002
Ladataan...
xkjarj_200100_2002_dig.pdf
Adobe PDF - 42.83 MB
Julkaisu sisältää tietoja oppilaitoksista ja koulutuksen järjestäjistä vuodelta 2001 — oppilaitokset ja oppilaitosten oppilasmäärät lääneittäin ja kunnittain — oppilaitosten osoitetiedot — oppilaitokset oppilaitostyypeittäin — oppilaitosrekisteriin tehdyt muutokset — koulutuksen järjestäjät ja niiden ylläpitämät oppilaitokset

DOI

Aihealue

koulutus

Sarja

Koulutus / 2002:4

Emojulkaisu

Kieli

fi/sv