Matkustajaliikennetilasto, marraskuu 1968 Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä

Resandestatistik, november 1968 mellan Finland och utomnordiska länder
Travel statistics, November 1968 between Finland and Non-Nordic countries

Tilastollinen päätoimisto, 1968-12-12
Loading...
xtds_li_1968_25_dig.pdf
Adobe PDF - 484.2 KB

Persistent address

DOI

Topic

liikenne ja matkailu

Series

Tilastotiedotus LI / 1968:25

Language

fi/sv/en