Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1997, joulukuu : 1990=100 ; Teollisuusyritysten varastotilasto 1997, 4. neljännes

Industriproduktionens volymindex 1997, december : 1990=100 ; Industriföretagens lagerstatistik 1997, 4 kvartalet

Tilastokeskus, 1998
Loading...
xttvi_199712_1998_dig.pdf
Adobe PDF - 6.68 MB

Persistent address

DOI

Topic

teollisuus

Series

Teollisuus / 1998:2

Language

fi/sv