Väestö- ja asuntolaskenta 1980: Sairastavuus

Folk- och bostadsräkningen 1980: Sjuklighet
Population and Housing Census 1980: Health disorders

Tilastokeskus, 1983
Loading...
xvael_c_198000_1983_dig_5.pdf
Adobe PDF - 10.93 MB

Persistent address

DOI

Topic

Series

Language

fi