Kotitalouksien kulutusmenojen muutokset 1990-luvulla

Förändringar i hushållens konsumtionsutgifter under 1990-talet
Changes in Household Consumption Expenditure in the 1990s

Tilastokeskus, 2000
Loading...
xtul_2000_28_dig.pdf
Adobe PDF - 60.37 MB

Abstract

Julkaisussa kuvataan kulutuksen tasossa ja rakenteessa 1990-luvulla tapahtuneita muutoksia. Miten vuosikymmenen alun lamavuosina kulutuksesta tingittiin ja miten kotitalouksien kulutus sen jälkeen muuttui? Miten ns. välttämättömyys- ja vapaavalintaisen kulutuksen suhde on muuttunut? Miten tietotekninen kehitys ilmenee kulutusmenoissa? Miten palvelujen osuus kulutuksesta on muuttunut? Miten eri väestöryhmät muuttivat kulutustaan ja ovatko kulutuserot kasvaneet? Julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen aineistoihin vuosilta 1990,1994-1996 ja 1998. Julkaisussa esitellään myös kulutustutkimuksen keskeiset käsitteet ja luokitukset.

DOI

Topic

tulot ja kulutus

Series

Tulot ja kulutus / 2000:28

Parent publication

Language

fin/swe/eng