Chefens för statsjernvägarne i Finland berättelse för år 1873

Chefens för statsjernvägarne, 1874